TARCZA ANTYKRYZYSOWA

- aby skorzystać ze zwolnienia konieczne jest złożenie wniosku, który płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. – nie decyduje kolejność zgłoszeń !!!.

Wnioski :

* RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

* RSP‐C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

* RSP‐D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

* RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

* ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU RDZ – wymagany przez Komisję Europejską

do pobrania na stronie : https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 

WARUNKI - WAŻNE :  BRAK ZALEGŁOŚCI W ZUS  - Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który  ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

- nie można zapłacić składek za miesiąc marzec, kwiecień lub maj i jednocześnie wystąpić o zwolnienie = jeśli występuję o zwolnienie TO NIE PŁACĘ SKŁADEK

- jeżeli wybieram zwolnienie – to muszę pamiętać- że ZUS nie będzie moim kosztem – I NIE BĘDĘ GO MÓGŁ ODLICZYĆ RÓWNIEŻ OD SWOJEGO DOCHODU ANI PODATKU = będę mieć większy podatek do zapłaty !!!

- jeśli dostanę decyzję odmowną- wówczas będę musiał zapłacić składki z odsetkami – 8 % w skali roku – i jednocześnie jestem wykluczony z chorobowego na okres 90 dni

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

- ze zwolnienia będą mogły skorzystać mikrofirmy, które na dzień 29 lutego 2012 r.  zatrudniały mniej niż 10 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.

- zwolnienie obejmie nieopłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

- ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać również samozatrudnieni o przychodzie poniżej 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.) za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnieni również zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

- Spółka cywilna jest płatnikiem składek ZUS jeżeli chodzi o zatrudnionych. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o składki ZUS opłacane za wspólników, to płatnikami tych składek są sami wspólnicy – stąd zwolnienie dotyczy tylko pracowników, a wspólników tylko wówczas jeśli uzyskali przychód poniżej 15.681,00 zł.

Wnioski można złożyć zarówno papierowo : za pośrednictwem poczty lub osobiście do skrzynki w ZUS, lub internetowo przez konto w ZUS PUE.

DOFINANSOWANIE Z FGŚP I OD STAROSTY –

- jest to dofinansowanie przyznawane na ochronę miejsc pracy – a co za tym idzie – oprócz spełnienia warunków- spadku obrotów- musimy pamiętać o tym, że po okresie świadczenia np. 3 miesiące- kolejne 3 miesiące nie możemy pracowników zwolnić- inaczej zwracamy środki –/ w mojej ocenie na dzień dzisiejszy jest to bardzo ryzykowne- nikt z nas nie wie co się wydarzy w najbliższych 6 miesiącach/.

Linki do Urzędów:

  • https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu - DOFINANSOWANIE FGŚP
  • https://www.gup.gdansk.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Koronawirus_formy_wsparcia.html - DOFINANSOWANIE STAROSTY

Cały czas firmy, które nie spełniają kryteriów dotyczących zatrudnionych mogą skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na ten temat - zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej