ZMIANY W OPŁACANIU ZUS JUŻ W STYCZNIU 2018

ZMIANY W OPŁACANIU ZUS JUŻ W STYCZNIU 2018

>>> ZMIANY W OPŁACANIU ZUS JUŻ W STYCZNIU<<<
Składki ZUS od stycznia 2018 roku - możemy obecnie wpłacić wyłącznie na nowe, indywidualne konto, które jest przypisane do każdej firmy.
Zawiadomienia o nowym numerze konta przedsiębiorcy otrzymywali pocztą od kilku miesięcy.
Stare numery rachunków ZUS straciły ważność z końcem roku 2017. Składki za miesiąc grudzień 2017 roku – płacimy już na nowe konto.


 

NAJEM PRYWATNY -ZMIANA STAWKI RYCZAŁTU

NAJEM PRYWATNY -ZMIANA STAWKI RYCZAŁTU

NAJEM PRYWATNY -ZMIANA STAWKI RYCZAŁTU - PRZY PRZYCHODACH PONAD 100.000 ZŁ.

Podatnicy przyzwyczajeni do opłacania ryczałtu od najmu w wysokości 8,5%, będą musieli zachować czujność przy jego rozliczaniu w roku 2018.
Od 1 stycznia 2018 roku  wysokość stawki ryczałtu od przychodów z najmu wynosić będzie 8,5%, powyżej tej kwoty zapłacimy już 12,5% podatku.

DEKLARACJE VAT OD NOWEGO ROKU TYLKO ELEKTRONICZNIE

DEKLARACJE VAT OD NOWEGO ROKU TYLKO ELEKTRONICZNIE

DEKLARACJE VAT-7 OD NOWEGO ROKU TYLKO ELEKTRONICZNIE

LEASING OPERACYJNY CZY FINANSOWY?

LEASING OPERACYJNY CZY FINANSOWY?

LEASING OPERACYJNY CZY FINANSOWY?


Leasing jako forma finansowania inwestycji, stał się jednym z kluczowych czynników wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Ułatwia dostęp do korzystania
z majątku trwałego tym firmom, które nie posiadają na jego nabycie dostatecznych środków finansowych, bądź mają utrudniony dostęp do kredytów.
Najczęściej stosowanym w prawie gospodarczym  jest podział leasingu na operacyjny i finansowy. Podstawowe cechy rozróżniające te dwa rodzaje leasingu przedstawiono w tabeli.
 

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE

JAK ODLICZYĆ 100 % VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FIRMIE?