TARCZA W PIGUŁCE

TARCZA W PIGUŁCE

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

- aby skorzystać ze zwolnienia konieczne jest złożenie wniosku, który płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. – nie decyduje kolejność zgłoszeń !!!.

Wnioski :

* RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

* RSP‐C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

* RSP‐D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

* RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

* ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU RDZ – wymagany przez Komisję Europejską

do pobrania na stronie : https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371