KASY ON-LINE - od stycznia 2020 - czy jesteś przygotowany na zmiany?.

KASY ON-LINE - od stycznia 2020 - czy jesteś przygotowany na zmiany?.

W roku 2020 i kolejnych latach, czeka przedsiębiorców obowiązkowa wymiana kas rejestrujących na kasy on-line.

Poniżej podajemy najbliższe terminy:

      1. do dnia 31 grudnia 2019 r. :

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • świadczący usługi naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 • świadczący usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

Od 1 stycznia 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

      2. do dnia 30 czerwca 2020 r. :

 • usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 1 lipca 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online. Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

      3. do dnia 31 grudnia 2020r. , do świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych
 • budowlanych
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawniczych
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

 

Od 1 stycznia 2021 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.

 

Przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z kasami: