Wynagrodzenie małżonka w kosztach 2019 roku- czy to się opłaca?

Wynagrodzenie małżonka w kosztach 2019 roku- czy to się opłaca?

Wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

Od 1 stycznia kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka podatnika
i małoletnich dzieci podatnika….. pod warunkiem, że zostało wypłacone terminowo - zgodnie z przepisami prawa pracy.

Jak to wygląda w praktyce i czy jest to opłacalne?.

Zapraszamy do lektury.

Ulga na złe długi w 2019 roku - przywilej czy obowiązek?.

Ulga na złe długi w 2019 roku - przywilej czy obowiązek?.

Ulga na złe długi :

- przywilej dla wierzyciela 

- obowiązek dla dłużnika

Przeczytaj !!!

Znowelizowane przepisyart. 89a ust. 1 i art. 89b ust. 1-2 Ustawy o VAT przewidują, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., uległ skróceniu okres, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną. W roku 2018  wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obecnie termin ten wynosi 90 dni.

 

 

Wynagrodzenia- tylko przelewem ?

Wynagrodzenia- tylko przelewem ?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom będzie forma bezgotówkowa.

E-PIT 2018 JAK TO DZIAŁA?

E-PIT 2018 JAK TO DZIAŁA?

TWÓJ E-PIT - to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które przygotuje dla Ciebie urząd skarbowy i 15 lutego będzie udostępnione w serwisie podatki.gov.pl.

Będą w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te będzie można uaktualnić.

Ponadto usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), na którą w ubiegłym roku został przekazany 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Te dane będzie można edytować.

Poniżej instrukcja w jaki sposób złożysz E-PIT.

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA 2019

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA 2019

ZMIANY- ZMIANY-ZMIANY !!!


Uwaga obowiązuje nowy termin na zgłoszenia formy opodatkowania w roku 2019.

Od 2019 ostateczny wybór formy opodatkowania upływa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostanie osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego). Dotychczas wybór lub zmianę formy opodatkowania zgłaszaliśmy do dnia 20 stycznia danego roku, lub nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku).
Pamiętać należy, że wybierając kartę podatkową, nadal obowiązuje termin do dnia 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą, lub zgłoszenie zmiany tej formy na inną.

Jednym z obowiązków jako przedsiębiorcy jest prawidłowe płacenie i rozliczanie podatków. Zanim zarejestrujesz firmę, powinieneś znać podstawowe zasady dotyczące opodatkowania przedsiębiorców.